Garancija

BANE na svaki sat koji kupite kod nas ili na izvršeni servis Vašeg časovnika obezbjeđuje garanciju za ispravnost mehanizma na 12 mjeseci.

Pružena garancija se odnosi isključivo na mehanizam sata, na njegov ispravan rad i obuhvata besplatno otklanjanje eventualnih fabričkih nedostataka ili grešaka nastalih prilikom montiranja časovnika.

Garancija važi samo uz priloženi revers – datum, serijski broj, pečat i potpis prodavca.

Svi kvarovi nastali greškom vlasnika, nepravilnim rukovanjem, fizičkim oštećenjem sata, kvašenjem vodom i drugim tečnostima ili kisjelinama, nijesu obuhvaćeni garancijom. BANE takođe ne obezbjeđuje garanciju na narukvicu ili kaiš sata, kućište časovnika, na spoljne dijelove sata, tj. na sve što je podložno habanju tokom korišćenja sata.

Podijeli stranicu